ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ “วันออกพรรษา” ณ วัดธรรมมงคล 24 ตุลาคม 2561

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ
“วันออกพรรษา”
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมาหนคร

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
…………………………………………..

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ “วันออกพรรษา” ณ วัดธรรมมงคล 24 ตุลาคม 2561