ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์
และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook : วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร
YouTube : SAMATHI CHANNEL

ติดต่อสอบถาม สำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคล โทร.02-332-4145, 092-452-4900

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง