” กิจกรรมวันพระ ” ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 17/10/2561

” กิจกรรมวันพระ ” ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ 17/10/2561
…สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร (ทุกวันพระ)…

 

 

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ” กิจกรรมวันพระ ” ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 17/10/2561