การประชุมเรื่องกองทุนธนพัฒน์ โดยพระพรหมมงคลญาณ วิ.

กองทุนธนพัฒน์ โดย พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งกองทุน จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่เยาวชน พระภิกษุ สามเณร ได้มีโอกาสในการศึกษา นำความรู้ไปพัฒนาตนและประเทศชาติให้มีความเจริญ

โอกาสนี้จึงได้เชิญผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และทุนการศึกษาอื่นๆ ซึ่งจะกำหนดขึ้นเร็วๆนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ควบคู่คุณธรรม

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การประชุมเรื่องกองทุนธนพัฒน์ โดยพระพรหมมงคลญาณ วิ.